040-665 45 50
Inga varor i din varukorg

Köpvillkor

Leverans
Vi levererar alla beställningar i den ordning de kommer in. Vi förbehåller oss rätten att godkänna beställningen. Vår normala leveranstid är 2-3 veckor. Skulle en vara inte finnas i lager så levererar vi den så fort den finns åter i lager. Vi reserverar oss för slutförsäljning. Du hämtar ditt paket på postkontor eller annat utlämningsställe. Vid hemleverans direkt till din dörr tillkommer en avgift på 269 kr.

Frakt
Fraktkostnaden för varje paket är 79 kr, oavsett hur mycket du beställer. För abonnemangspaket tillkommer dock endast 49 kr men kan variera med olikakampanjerbjudanden. Vi står för ev. skador som kan uppstå vid transport till dig.Anmälan om skadat/saknat gods ska göras till Posten. Behöver du hjälp, ring vår kundtjänst på telefon 040 - 665 45 50.

Ångerrrätt/Öppet köp
Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan särskild anledning inom 14 dagar från det att varorna mottagits. Hos oss har du dock full bytes- och returrätt upp till 30 dagar.

Retur/Reklamation
Om du önskar byta eller returnera varan kontaktar du alltid kundtjänst först. Vi tillämpar 30 dagars bytes- och returrätt. Vi byter varan eller återbetalar dig det belopp varan kostade. Vid retur står du själv för returportot. Är en vara felaktig eller felexpedierad, kontakta alltid vår kundtjänst så att vi kan rätta till felet. Ny vara skickas då kostnadsfritt till dig och Fyrklövern står för fraktkostnaden.

Personuppgifter
Fyrklövern är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar hos oss. Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera kundförhållanden och lämna fördelakiga erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners samt uppfylla våra garantiåtaganden. Du kan genom att skriva till vår kundtjänst begära att personuppgifterna rättas eller tas bort. Ändring av namn eller adress ska omedelbart meddelas till Fyrklövern, telefon 040-665 45 50 eller via e-post: fyrklovern@fyrklovern.se

Stjärnklubben
När du handlar hos Fyrklövern blir du gratis och utan förpliktelser medlem i Stjärnklubben. Som medlem riskerar du inte att gå miste om några erbjudanden
och du får information skriftligen, per mobil-/fast telefon eller e-post när Fyrklövern har kampanjpriser.

Betalningsvillkor

a) Faktura
Betalning sker efter att varan mottagits. Faktureringsavgift på 19 kr tillkommer.Kreditprövning sker. Betalning ska vara Fyrklövern tillhanda senast på fakturans angivna förfallodag. Vid utebliven betalning, se vidare under punkten Utebliven betalning - Uppsägning.
b) Konto
Fyrklövernkontot gäller för varuinköp och/eller kontantuttag hos Fyrklövern. Köpesumman debiteras ditt konto och betalning sker till Fyrklöverns bankgiro enligt s.k. annuitet, vilket innebär att du betalar samma summa varje månad. Det belopp du ska betala framgår av din månadsavisering. Månatlig adm. avgift tillkommer med 25 kr per avisering. Månadsaviseringen visar också föregående månads skuld, aktuell inbetalning samt månadsränta. Lägsta månadsbetalning är f.n. 50 kronor. Från inkomna likvider räknas i första hand ränta och avgifter. Du har rätt att slutbetala eller betala av i snabbare takt om du så önskar, utan extra kostnader. Varje månad påförs saldoränta om 1,58 % per mån. räknat på kapitalskulden och limitränta om 0,4 % per mån. på din kredit. Din kredit beviljas till beloppet på din första order på kontot (dock lägst 3 000 kr), men ökas efterhand om nya köp godkänns som gör att din beviljade kredit överstigs och utrymmet behöver ökas. Konto med saldo noll avslutas utan vidare kostnader. Nominell årsränta på fullt utnyttjad kredit uppgår till 23,76 %. Exempel: Effektiv ränta beräknad på 10 000 kr enligt KOVs anvisningar uppgår till 30,3 % (för kontantuttag 26,53 %). Månadsbeloppet vid 1 års löptid blir 987 kr. Totalt belopp att betala blir 11 837 kr. Räntan är avdragsgill i din deklaration. Fyrklövern äger rätt att ändra ränta och avgifter pga kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader, ändrade kreditbehandlingskostnader eller andra kostnader, avgifter och skatter som inte kunnat förutses när kontot öppnades. Fyrklövern ska underrätta kontoinnehavaren om sådan ändring i skälig tid. Se vidare i punkterna nedan.
c) Abonnemang
När du startar ett abonnemang får du leverans en gång i månaden så länge du själv vill.

Betalningsfri månad
Under förutsättning att kontot sköts enligt gällande kontobestämmelser, kan du utnyttja två betalningsfria månader per år. Ingen av de fyra första månaderna efter kontots öppnande eller efter lånets utbetalning kan vara betalningsfri och du måste göra inbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan och ev. avgifter för den betalningsfria månaden läggs till skulden och utnyttjande av betalningsfri månad förlänger din återbetalningstid.

Godkännande av konto
Kontot är personligt och betalningsansvaret åvilar den som ansökt och beviljats konto hos Fyrklövern. Villkoren godkännes genom att varan/ varorna löses ut. Ansökan om konto och varje ny order föregås av sedvanlig kreditprövning där kreditupplysning inhämtas. Vi förbehåller oss rätten att avslå kontoansökan och ny order på kontot. Vi förbehåller oss även rätten till löpande kreditprövning och att sänka tidigare beviljad kredit. Kan inte ny order godkännas sänks din kredit till aktuellt saldo på kontot. Vid kontantuttag har du normalt pengarna på ditt konto eller kan kvittera ut lånebeloppet på bank inom 7 bankdagar. Grundvillkor för kontantuttag är att du måste vara myndig, ej ha betalningsanmärkningar och ej vara arbetslös eller studerande samt att du måste vara bosatt i Sverige.

Utebliven betalning - Uppsägning
Betalning ska vara Fyrklövern tillhanda senast på förfallodagen varje månad. Om betalning uteblir från kund som ej innehar konto, överförs restskulden till ett 12-månaders Fyrklövernkonto i överensstämmelse med vid var tid gällande villkor för Fyrklövernkonto. Vid utebliven betalning debiteras en lagstadgad påminnelseavgift. Vid kraftig försening, över 30 dagar, tillkommer dessutom förseningsavgift motsv. 50 kr. Uppsägning av kontoavtalet kan ske med ömsesidig uppsägningstid av 30 dagar. Om kund, enligt 33§ i Konsumentkreditlagen, sedan mer än 60 dagar är försenad med betalning som överstiger 10 % av kreditbeloppet eller två betalningar som tillsammans överstiger 5 % av kreditbeloppet eller på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, förfaller hela kontoskulden till omedelbar betalning. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras.

Ej utlösta paket
Om du inte löser ut ditt paket och inte meddelar att du tänker utnyttja din ångerrätt eller stoppar ditt abonnemang, förbehåller sig Fyrklövern rätten att debitera omkostnader för frakt, returfrakt samt hantering motsvarande 195 kr.

SECCI- Förhandsinformation om konsumentkrediter
Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentinformation utformats. Blanketten finns på https://www.fyrklovern.se/kundtjanst/secci-blankett. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar undernuvarande marknadsförhållanden.

Överlåtelse
Fyrklövern äger rätt att överlåta och/eller pantsätta lånefordran och sina rättigheter till annan kreditgivare.

Klagomål
Om du inte är nöjd med våra tjänster ber vi dig kontakta oss för att rätta till eventuella missförstånd. . Vill du framställa klagomål ska detta göras skriftligt till Klagomålsansvarig, Box 826, 201 80 Malmö. Vägledning kan även erhållas via  Konsumentverket www.konsumentverket.se, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå  www.konsumentbankbyran.se eller din kommunala konsumentvägledare.

Force majeure
Fyrklövern är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, även om Fyrklövern själv är föremål
för, eller vidtar konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Fyrklövern, om bolaget varit normalt aktsam. Fyrklövern ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Priser
Priserna på denna hemsida är i SEK och gäller för Sverige.