Detta är ett kort citat till vänster om bildspelet